"survive infancy" — Słownik kolokacji angielskich

survive infancy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetrwaj wczesne dzieciństwo
  1. survive czasownik + infancy rzeczownik
    Silna kolokacja

    She died in 1847, and none of their children survived infancy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo