BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"success" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

success rzeczownik

rzeczownik + success
Kolokacji: 79
student success • business success • chart success • ratings success • success of the album • success of one's mission • Lake Success • ...
success + rzeczownik
Kolokacji: 9
success story • success rate • Harlem Success Academy • Success Academy charter school • success factor • ...
success + czasownik
Kolokacji: 118
success depends • success prompts • success inspires • success comes • success leads • success encourages • success means • ...
czasownik + success
Kolokacji: 125
achieve success • experience success • guarantee success • celebrate success • enjoy success • limit success • gain success • ...
przymiotnik + success
Kolokacji: 253
great success • commercial success • huge success • future success • financial success • greatest success • moderate success • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
2. commercial success = sukces komercyjny, sukces rynkowy commercial success
3. huge success = olbrzymi sukces huge success
4. early success = wczesny sukces early success
5. future success = przyszły sukces future success
6. financial success = sukces finansowy financial success
7. greatest success = największy sukces greatest success
8. moderate success = przeciętny sukces moderate success
  • But it does at least help make sense of this series and its considerable success.
  • He had considerable success on television in the late 1950s and 1960s.
  • The team has had considerable success in recent years within its division.
  • The agency's task has met with considerable success in real life.
  • From the party point of view, Law's leadership had been a considerable success.
  • But he was also having considerable success in leading a popular movement.
  • After the war the efforts to this effect continued with considerable success.
  • The League had considerable success during this period, particularly in education.
  • Students of the university have achieved considerable success in sports.
  • It has been a period marked by a strong focus, hard work and considerable success.
10. limited success = ograniczony sukces limited success
11. initial success = sukces pierwszej litery initial success
12. immediate success = natychmiastowy sukces immediate success
13. instant success = natychmiastowy sukces instant success
14. modest success = skromny sukces, umiarkowany sukces modest success
15. economic success = ekonomiczny sukces economic success
16. notable success = sukces znakomitości notable success
18. enormous success = ogromny sukces enormous success
19. mixed success = zróżnicowany sukces mixed success
20. complete success = pełny sukces complete success
21. tremendous success = olbrzymi sukces tremendous success
22. remarkable success = niezwykły sukces remarkable success
23. relative success = względny sukces relative success
24. resounding success = oszałamiający sukces, głośny sukces resounding success
25. continued success = kontynuowany sukces continued success
26. long-term success = długofalowy sukces long-term success
27. unexpected success = niespodziewany sukces unexpected success
28. electoral success = wyborczy sukces electoral success
29. critical success = sukces wśród krytyków critical success
31. big success = wielki sukces big success
32. military success = militarny sukces military success
33. major success = olbrzymi sukces major success
34. popular success = ogólny sukces popular success
35. minor success = drobny sukces minor success
36. similar success = podobny sukces similar success
37. significant success = znaczący sukces significant success
38. real success = prawdziwy sukces real success
39. international success = międzynarodowy sukces international success
40. massive success = ogromny sukces massive success
41. overwhelming success = przytłaczający sukces overwhelming success
42. far success = daleko sukces far success
43. political success = polityczny sukces political success
44. worldwide success = ogólnoświatowy sukces worldwide success
45. phenomenal success = fenomenalny sukces phenomenal success
46. past success = za sukcesem past success
47. runaway success = sukces uciekiniera runaway success
48. ultimate success = sukces ostateczny ultimate success
49. apparent success = pozorny sukces apparent success
50. partial success = częściowy sukces partial success
52. spectacular success = sukces wielkiego widowiska spectacular success
55. artistic success = artystyczny sukces artistic success
56. previous success = przedwczesny sukces previous success
57. unqualified success = niewykwalifikowany sukces unqualified success
58. personal success = prywatny sukces personal success
59. outstanding success = nierozstrzygnięty sukces outstanding success
60. overnight success = nagły, niespodziewany sukces overnight success
61. overall success = ogólny sukces overall success
62. eventual success = ostateczny sukces eventual success
63. national success = krajowy sukces national success
64. only success = jedyny sukces only success
65. mainstream success = sukces należący do głównego nurtu mainstream success
66. stunning success = ogłuszając sukces stunning success
67. unprecedented success = bezprecedensowy sukces unprecedented success
68. little success = mało sukcesu little success
69. good success = dobry sukces good success
70. small success = mały sukces small success
71. American success = Amerykański sukces American success
72. total success = zupełny sukces total success
73. surprising success = niespodziewany sukces surprising success
74. better success = lepszy sukces better success
76. quick success = szybki sukces quick success
77. immense success = ogromny sukces immense success
78. subsequent success = późniejszy sukces subsequent success
79. particular success = szczególny sukces particular success
80. large success = duży sukces large success
81. literary success = literacki sukces literary success
82. athletic success = lekkoatletyczny sukces athletic success
83. local success = miejscowy sukces local success
84. brilliant success = olśniewający sukces brilliant success
85. later success = później sukces later success
86. widespread success = szerzący się sukces widespread success
87. individual success = indywidualny sukces individual success
88. rapid success = szybki sukces rapid success
89. social success = społeczny sukces social success
90. sudden success = nagły sukces sudden success
przyimek + success
Kolokacji: 35
without success • for success • of success • to success • between success • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.