BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"remarkable success" — Słownik kolokacji angielskich

remarkable success kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykły sukces
  1. remarkable przymiotnik + success rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has a large number of quite remarkable successes to his credit.

powered by  eTutor logo