"considerable success" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie lada sukces
  1. considerable przymiotnik + success rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But it does at least help make sense of this series and its considerable success.

powered by  eTutor logo