"considerable influence" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczny wpływ
  1. considerable przymiotnik + influence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    My father had to use his considerable influence to save your career.

powered by  eTutor logo