BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"strong influence" — Słownik kolokacji angielskich

strong influence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silny wpływ
  1. strong przymiotnik + influence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The military has always had a strong influence in Soviet arms control policy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo