BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"influence" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

influence rzeczownik

rzeczownik + influence
Kolokacji: 33
influence of alcohol • influence of drugs • influence of culture • family influence • jazz influence • ...
influence + czasownik
Kolokacji: 61
influence extends • influence includes • influence comes • influence grows • influence wanes • influence leads • influence continues • ...
czasownik + influence
Kolokacji: 92
exert influence • gain influence • lose influence • use one's influence • increase one's influence • expand one's influence • ...
przymiotnik + influence
Kolokacji: 343
major influence • political influence • strong influence • great influence • considerable influence • significant influence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
4. great influence = wielki wpływ great influence
  • My father had to use his considerable influence to save your career.
  • As the new Chancellor, he was already in a position of considerable influence.
  • She is not a state employee, but has considerable political influence.
  • She seemed to have considerable influence over him, for he nodded and agreed with her.
  • "He is a man of considerable influence in their policy formation."
  • Rights ethics has had considerable influence on political and social thinking.
  • In the 1980s and 1990s his work had considerable influence on young people.
  • Finally, they must have had considerable influence on the field of computing.
  • Many of his early works show considerable influence from folk music.
  • These men must have been close to the king, and no doubt had considerable influence with him.
9. profound influence = przemożny wpływ profound influence
11. direct influence = bezpośredni wpływ direct influence
14. outside influence = wpływy z zewnątrz outside influence
15. greatest influence = największy wpływ greatest influence
17. enormous influence = ogromny wpływ enormous influence
19. French influence = Francuski wpływ French influence
20. positive influence = pozytywny wpływ positive influence
21. European influence = Europejski wpływ European influence
22. external influence = zewnętrzny wpływ external influence
24. big influence = duży wpływ big influence
25. early influence = wczesny wpływ early influence
26. American influence = Amerykański wpływ American influence
27. main influence = główny wpływ main influence
28. heavy influence = ciężki wpływ heavy influence
29. large influence = duży wpływ large influence
30. British influence = Brytyjski wpływ British influence
31. lasting influence = trwając przez wpływ lasting influence
32. huge influence = olbrzymi wpływ huge influence
33. negative influence = negatywny wpływ negative influence
34. economic influence = gospodarczy wpływ economic influence
35. primary influence = główny wpływ primary influence
36. social influence = społeczny wpływ social influence
37. Soviet influence = Radziecki wpływ Soviet influence
38. Chinese influence = Chiński wpływ Chinese influence
39. tremendous influence = wspaniały wpływ tremendous influence
40. formative influence = wpływ na kształtowanie formative influence
41. religious influence = religijny wpływ religious influence
42. evil influence = szkodliwy wpływ evil influence
43. key influence = kluczowy wpływ key influence
44. German influence = Niemiecki wpływ German influence
45. African influence = Afrykański wpływ African influence
47. possible influence = możliwy wpływ possible influence
48. corrupting influence = korumpując wpływ corrupting influence
50. Russian influence = Rosyjski wpływ Russian influence
51. dominant influence = dominujący wpływ dominant influence
52. Spanish influence = Hiszpański wpływ Spanish influence
53. artistic influence = artystyczny wpływ artistic influence
54. Italian influence = Włoski wpływ Italian influence
55. Asian influence = Azjatycki wpływ Asian influence
56. international influence = międzynarodowy wpływ international influence
57. decisive influence = decydujący wpływ decisive influence
58. literary influence = literacki wpływ literary influence
59. personal influence = osobisty wpływ personal influence
61. calming influence = uspokajając wpływ calming influence
62. new influence = nowy wpływ new influence
63. Indian influence = Indyjski wpływ Indian influence
64. human influence = ludzki wpływ human influence
65. real influence = prawdziwy wpływ real influence
67. good influence = dobry wpływ good influence
68. pervasive influence = wszechogarniający wpływ pervasive influence
69. diverse influence = wieloraki wpływ diverse influence
70. Greek influence = Grecki wpływ Greek influence
71. obvious influence = oczywisty wpływ obvious influence
72. Islamic influence = Islamski wpływ Islamic influence
73. wide influence = szeroki wpływ wide influence
74. global influence = globalny wpływ global influence
75. military influence = militarny wpływ military influence
76. Roman influence = Rzymianin wpływ Roman influence
77. immense influence = ogromny wpływ immense influence
78. genetic influence = genetyczny wpływ genetic influence
79. Jewish influence = Żydowski wpływ Jewish influence
80. stylistic influence = stylistyczny wpływ stylistic influence
81. Iranian influence = Irański wpływ Iranian influence
83. Byzantine influence = Bizantyjski wpływ Byzantine influence
przyimek + influence
Kolokacji: 18
of influence • without influence • for influence • with influences • in influence • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.