"immediate success" — Słownik kolokacji angielskich

immediate success kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy sukces
  1. immediate przymiotnik + success rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Growth continued, but the magazine was not an immediate success.

powered by  eTutor logo