14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"step" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

step czasownik

step + rzeczownik
Kolokacji: 9
step up one's efforts • step up one's attacks • step up one's campaign • step up pressure • step up one's activities • ...
czasownik + step
Kolokacji: 16
forced to step • try to step • want to step • ask to step • avoid stepping • ...
step + przyimek
Kolokacji: 76
step up • step down • step out • step into • step over • step onto • step through • step toward • step around • step across • step behind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
2. step up = zrobić krok naprzód (osiągnąć postęp) step up
3. step down = zrezygnować na korzyść kogoś innego (np. ze stanowiska) step down
4. step out = pokazywać się publicznie step out
5. step over = krok ponad step over
7. step through = przejdź całkowicie step through
8. step off = odstąpić step off
9. step toward = krok w kierunku step toward
13. step inside = krok wewnątrz step inside
14. step outside = wyjść na zewnątrz step outside
  • He could step outside the moment and do what needed to be done in order to close the deal.
  • He had to step outside the party system and go it alone.
  • Neither could step outside the area of the design on the floor.
  • He had the ability to step outside a situation and see it clearly.
  • She can step outside her apartment building for some air.
  • However, God could then step outside this game for any purpose.
  • It would be worth your life to step outside that door.
  • I moved out of their way and stepped outside the church.
  • They stepped outside her body and did things she could never do.
  • The third way is to step outside the language entirely.
15. step on = nastąp step on
16. step between = przejdź pośrodku step between
17. step past = krok przeszłość step past
19. step by = krok przez step by
20. step to = podejdź step to
21. step in = wkraczać, angażować się step in
22. step after = przejdź potem step after
24. step at = krok przy step at
25. step for = krok dla step for
26. step before = krok wcześniej step before
27. step towards = krok w kierunku step towards
28. step beside = krok obok step beside
29. step under = przejdź poniżej step under
30. step out onto = krok na zewnątrz na step out onto
31. step close to = krok blisko step close to
32. step away from = krok z dala od step away from
33. step beyond = krok tamten świat step beyond
36. step out into = krok na zewnątrz do step out into
37. step down after = krok w dół potem step down after
38. step down from = krok w dół z step down from
39. step up to = krok do step up to
40. step out from = krok na zewnątrz z step out from
41. step out on = krok na zewnątrz na step out on
42. step down at = krok w dół przy step down at
43. step down in = krok w dół w step down in
44. step up on = krok w górę na step up on
45. step down on = krok w dół na step down on
46. step up in = krok w step up in
47. step of = krok z step of
48. step up with = krok w górę z step up with
49. step aboard = krok na pokładzie step aboard
50. step without = krok na zewnątrz step without
51. step out in = krok na zewnątrz w step out in
52. step up beside = krok w górę obok step up beside
step + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
step forward • step aside • step inside • step away • step outside • step closer • step carefully • step backward • step quickly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.