BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"slap" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slap czasownik

slap + rzeczownik
Kolokacji: 13
slap one's hand • slap one's face • slap one's thigh • slap one's knee • slap one's palm • ...
slap + przyimek
Kolokacji: 19
slap down • slap against • slap across • slap at • slap on • ...
slap + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 13
slap together • slap hard • slap away • lightly slap • suddenly slap • ...
2. slap away = trzepnij daleko slap away
3. playfully slap = swawolnie klepnięcie playfully slap
4. repeatedly slap = ciągle trzepnij repeatedly slap
6. angrily slap = gniewnie trzepnij angrily slap
7. merely slap = jedynie trzepnij merely slap
(2) hard, lightly, gently
Kolokacji: 3
(3) suddenly, quickly, promptly
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.