KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"slap" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slap czasownik

slap + rzeczownik
Kolokacji: 13
slap one's hand • slap one's face • slap one's thigh • slap one's knee • slap one's palm • ...
slap + przyimek
Kolokacji: 19
slap down • slap against • slap across • slap at • slap on • ...
slap + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 13
slap together • slap hard • slap away • lightly slap • suddenly slap • ...
2. slap away = trzepnij daleko slap away
3. playfully slap = swawolnie klepnięcie playfully slap
  • She playfully slapped him on the arm and continued to hold on.
  • Robyn playfully slapped his shoulder, but then turned serious again.
  • "Well, idiot," she said, and playfully slapped me with her purse.
  • Realizing her error, she slapped playfully at his shoulder, and spoke aloud.
  • She playfully slapped his shoulder as if brushing dust from it.
  • Kuat reached for the pitcher, and she slapped playfully at his hand.
  • Gordon playfully slapped my knee as he got up from the couch.
  • Chang playfully slapped the younger man on the side of the head.
  • He tried to peek under the paper wrappings, but she playfully slapped his hand away.
  • A hand slapped playfully across her face to revive her.
4. repeatedly slap = ciągle trzepnij repeatedly slap
6. angrily slap = gniewnie trzepnij angrily slap
7. merely slap = jedynie trzepnij merely slap
(2) hard, lightly, gently
Kolokacji: 3
(3) suddenly, quickly, promptly
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.