KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"slap" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slap czasownik

slap + rzeczownik
Kolokacji: 13
slap one's hand • slap one's face • slap one's thigh • slap one's knee • slap one's palm • ...
slap + przyimek
Kolokacji: 19
slap down • slap against • slap across • slap at • slap on • ...
slap + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 13
slap together • slap hard • slap away • lightly slap • suddenly slap • ...
2. slap away = trzepnij daleko slap away
  • He slapped the gun away, this time under a large mahogany chest.
  • He slapped the screen away, growling deep in his throat.
  • The "offered hand" of the new President has been rudely slapped away.
  • But as he had all day, Johnson sprung in the air and slapped the shot away for his 11th block of the game.
  • Something came whistling down and slapped into the muck a few feet away.
  • He tried to take the boy's hand, only to have his own slapped away violently.
  • Then a bullet cracked past his head and slapped against a tree trunk not five feet away.
  • He shook it away and then slapped Wolf on the shoulder.
  • For her efforts she had her arm slapped away.
  • She reached down for him again and this time her hand wasn't slapped away.
3. playfully slap = swawolnie klepnięcie playfully slap
4. repeatedly slap = ciągle trzepnij repeatedly slap
6. angrily slap = gniewnie trzepnij angrily slap
7. merely slap = jedynie trzepnij merely slap
(2) hard, lightly, gently
Kolokacji: 3
(3) suddenly, quickly, promptly
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.