ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
1. shadow flows = przepływy cienia shadow flows
2. Shadow whirls = Wiry cienia Shadow whirls
3. Shadow spins = Cień kręci Shadow spins
4. shadow swirls = cień wiruje shadow swirls
5. shadow ripples = zmarszczki cienia shadow ripples
  • A shadow too small for that of a cloud or airship, yet big, was rippling over the crowd.
  • For an instant it seemed to Rand that a shadow rippled through the milk-white structure.
  • When the sun shone on it, smaller shadows from the mass-driver coils rippled over its nose at maniacal speed.
  • The shadow of the Huey rippled across the carpet of trees below and ahead of them.
  • Suddenly, shadows rippled in over the tops of the walls, danced behind and among the men.
  • The shadow rippled over the rough stone.
  • A shadow of annoyance rippled over his face.
  • The shadow rippled across his shoulders, eclipsing the slowly smoking joss sticks.
  • Roulette, staring idly out, suddenly gasped as the shadow of a pterodactyl rippled over the people.
  • The shadow of the hawk rippled over the pale yellow grass.
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.