"shadow ripples" — Słownik kolokacji angielskich

shadow ripples kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmarszczki cienia
  1. shadow rzeczownik + ripple czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A shadow too small for that of a cloud or airship, yet big, was rippling over the crowd.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo