"Shadow spins" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow spins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień kręci
  1. shadow rzeczownik + spin czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow had spun about, out into the hall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo