"shadow swirls" — Słownik kolokacji angielskich

shadow swirls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień wiruje
  1. shadow rzeczownik + swirl czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They seized the golden vessel, and then the shadows swirled around them and what happened he could not say.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo