"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
1. shadow detaches = cień odpina shadow detaches
2. Shadow joins = Złącza cienia Shadow joins
3. Shadow penetrates = Cień przenika Shadow penetrates
  • Joe needed no more proof; once the token of identity was given, he realized that only The Shadow could have penetrated to this underground prison.
  • The Shadow penetrated farther into the suite.
  • He was wild with rage at the way The Shadow had penetrated into his stronghold.
  • Through keen ability, The Shadow had penetrated to a spot where he would dwell secure.
  • To those, The Shadow alone could penetrate.
  • The Shadow had penetrated to the power room of the swamp stronghold!
  • The Shadow had penetrated deeply into the case of the Yellow Door.
  • The Shadow had penetrated to a spot of utmost danger.
  • Only The Shadow could penetrate to intercept the message.
  • They had found a spot where The Shadow could not penetrate, and the way was closed.
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.