"Shadow joins" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow joins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Złącza cienia
  1. shadow rzeczownik + join czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow hurried the girls aboard, and joined them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo