"shadow detaches" — Słownik kolokacji angielskich

shadow detaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień odpina
  1. shadow rzeczownik + detach czasownik
    Luźna kolokacja

    A shadow detached itself from the other shadows and a man stood in the road looking toward the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo