"towering shadow" — Słownik kolokacji angielskich

towering shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelisty cień
  1. towering przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A towering shadow behind her, a monstrous unhuman shadow with a face of metal, expressionless and strange.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo