"dramatic shadow" — Słownik kolokacji angielskich

dramatic shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dramatyczny cień
  1. dramatic przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The best time to see them all is early morning, looming out of the mist, or at sunset, throwing dramatic shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo