"formidable shadow" — Słownik kolokacji angielskich

formidable shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): onieśmielający cień
  1. formidable przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Though he admired his father greatly, the opportunity to be out from under Palin Majere's formidable shadow while doing something important on his own appealed to him.

powered by  eTutor logo