"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
(2) natural, normal, typical
Kolokacji: 3
(6) clinical, neutral, objective
Kolokacji: 3
(7) perfect, exact, airy
Kolokacji: 3
1. perfect setting = doskonałe ustawienie perfect setting
  • It seemed like the perfect setting for a rock star photo shoot.
  • It was the perfect setting, because he looked very much at ease there.
  • They are, however, also a perfect setting for great art.
  • A farmers market is a perfect setting for your fall photos.
  • It looked like the perfect setting for a very happy home.
  • It was the perfect setting for us to get to know one another better and talk about the year ahead.
  • A perfect setting for the 58th edition of this special event.
  • It would be a perfect setting and a dream come true!
  • With the moon out, this was a perfect setting for a horror movie.
  • One offers "the perfect setting for having the time of your life."
2. exact setting = dokładne ustawienie exact setting
3. airy setting = ustawienie przestronne i widne airy setting
(12) traditional, nontraditional
Kolokacji: 2
(14) original, initial, novel
Kolokacji: 3
(17) outdoor, indoor, open-air
Kolokacji: 3
(18) main, primary
Kolokacji: 2
(22) suburban, American, four-part
Kolokacji: 3
(23) industrial, commercial, retail
Kolokacji: 3
(24) institutional, pre-hospital
Kolokacji: 2
(25) romantic, physical, attractive
Kolokacji: 3
(27) picturesque, colorful
Kolokacji: 2
(31) domestic, interior, coastal
Kolokacji: 3
(35) architectural, separate
Kolokacji: 2
(36) evocative, glamorous
Kolokacji: 2
(39) casual, everyday
Kolokacji: 2
(41) futuristic, surreal, dreamlike
Kolokacji: 3
(42) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(43) tropical, ornate
Kolokacji: 2
(44) theatrical, operatic
Kolokacji: 2
(48) wooded, woodsy, forested
Kolokacji: 3
(49) simple, rugged, complex
Kolokacji: 3
(54) Western, regional
Kolokacji: 2
(55) dark, festive, somber
Kolokacji: 3
(56) automatic, manual
Kolokacji: 2
(58) military, operational
Kolokacji: 2
(59) charming, magical
Kolokacji: 2
(60) best, better, optimal
Kolokacji: 3
(62) official, liturgical, regular
Kolokacji: 3
(63) alternative, bizarre
Kolokacji: 2
przyimek + setting
Kolokacji: 14
of settings • with settings • in a setting • from the setting • into a setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.