PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"lab setting" — Słownik kolokacji angielskich

lab setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie laboratorium
  1. lab rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is not clear whether the sprinkling of drug-testing cases means that insider trading is new to the lab setting or has just been overlooked.