"workplace setting" — Słownik kolokacji angielskich

workplace setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie miejsca pracy
  1. workplace rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The courses attempt to teach students critical thinking to address common problems that occur in workplace settings, such as project management or collaboration between team members.