"exact setting" — Słownik kolokacji angielskich

exact setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładne ustawienie
  1. exact przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The exact setting of the stories told by the album's setting is somewhat amorphous.