"studio setting" — Słownik kolokacji angielskich

studio setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie studia
  1. studio rzeczownik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The show ran on a very low budget, yet had the "look" of a professional studio setting.