"workshop setting" — Słownik kolokacji angielskich

workshop setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie warsztatu
  1. workshop rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I really like teaching one-to-one or in a workshop setting where the subject matter is very focused," she said.