Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"workshop production" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkcja warsztatu
  1. workshop rzeczownik + production rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    With their blessing, he mounted workshop productions of the shows.