PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(2) school, education
Kolokacji: 2
(4) default, priority, precedent
Kolokacji: 3
1. group setting = ustawienie grupowe group setting
2. configuration setting = ustawienie konfiguracji configuration setting
3. world setting = ustawienie światowe world setting
4. network setting = ustawienie sieci network setting
5. system setting = ustawienie systemu system setting
6. setting of the series = umieszczając z serii setting of the series
  • Duckburg was the setting of the 1987 animated series DuckTales.
  • The setting of the series is a field hospital.
  • Due to the setting of the series, Roche had to have trademark curly hair cut short.
  • Carrickstown is the fictional setting of the series.
  • While the setting of the series is unique, it is otherwise a standard detective program.
  • It is rich in dragons and gold and is the primary setting of the series.
  • The setting of the series was a chaotic United States.
  • As the main setting of the series, the island boasts a number of unusual properties.
  • The setting of the second series has changed dramatically from the first series.
  • This is a collection of nine animated short films intended to further flesh out the concepts, history, characters and setting of the series.
(8) fantasy, poetry, Goethe
Kolokacji: 3
(9) goal, target, policy, agenda
Kolokacji: 4
(10) campaign, registry
Kolokacji: 2
(13) browser, parameter
Kolokacji: 2
(14) text, psalm, poem, platinum
Kolokacji: 4
(18) university, college, church
Kolokacji: 3
(21) mountain, museum, Riverside
Kolokacji: 3
(22) temperature, brightness
Kolokacji: 2
(23) suspension, emergency
Kolokacji: 2
(24) camera, aperture, thermostat
Kolokacji: 3
(25) speed, throttle, stun
Kolokacji: 3
(26) ISO, BIOS
Kolokacji: 2
(27) nightclub, club
Kolokacji: 2
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
przyimek + setting
Kolokacji: 14
of settings • with settings • in a setting • from the setting • into a setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.