PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"network setting" — Słownik kolokacji angielskich

network setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie sieci
  1. network rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is also good news for laptop users, as the Vista Network Center can remember individual network settings and apply the appropriate one.