"network executive" — Słownik kolokacji angielskich

network executive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierownictwo sieci
  1. network rzeczownik + executive rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Another senior network executive said there might be far more interest at a lower price.

powered by  eTutor logo