PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"setting of the series" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umieszczając z serii
  1. series rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Duckburg was the setting of the 1987 animated series DuckTales.

    Podobne kolokacje: