PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"world setting" — Słownik kolokacji angielskich

world setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie światowe
  1. world rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Because of its nature of being set entirely underground, the Underdark can easily be added to any other world setting.