PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"neutral setting" — Słownik kolokacji angielskich

neutral setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie państwa neutralnego
  1. neutral przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The neutral setting -- Then he became aware of something else.