PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"system setting" — Słownik kolokacji angielskich

system setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie systemu
  1. system rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Identify how to change system settings, install, and remove software.