"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(2) school, education
Kolokacji: 2
(4) default, priority, precedent
Kolokacji: 3
(8) fantasy, poetry, Goethe
Kolokacji: 3
(9) goal, target, policy, agenda
Kolokacji: 4
(10) campaign, registry
Kolokacji: 2
(13) browser, parameter
Kolokacji: 2
(14) text, psalm, poem, platinum
Kolokacji: 4
1. difficulty setting = ustawienie trudności difficulty setting
  • Along with the types of cricket there are several difficulty settings.
  • There are three different difficulty settings: easy, normal, or hard.
  • There are a total of six levels in the game which can be played on the normal and hard difficulty settings.
  • Lamp: Only present in the easy and medium difficulty settings.
  • The campaign can be played at three difficulty settings in the first game.
  • There are various types of difficulty settings in this game.
  • There are a total of eight stages, with three difficulty settings.
  • The only difference between difficulty settings is the number of save points available throughout the game, from 62, 41, 22 to none at all.
  • The game has three difficulty settings with 10 levels each.
  • Certain songs are only available to play on harder difficulty settings.
2. security setting = ustawienie związane z bezpieczeństwem security setting
3. exposure setting = ustawienie wystawienia exposure setting
4. quality setting = sceneria wysokiej jakości quality setting
5. health setting = ustawienie zdrowotne health setting
(18) university, college, church
Kolokacji: 3
(21) mountain, museum, Riverside
Kolokacji: 3
(22) temperature, brightness
Kolokacji: 2
(23) suspension, emergency
Kolokacji: 2
(24) camera, aperture, thermostat
Kolokacji: 3
(25) speed, throttle, stun
Kolokacji: 3
(26) ISO, BIOS
Kolokacji: 2
(27) nightclub, club
Kolokacji: 2
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
przyimek + setting
Kolokacji: 14
of settings • with settings • in a setting • from the setting • into a setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.