TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"open-air setting" — Słownik kolokacji angielskich

open-air setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie na wolnym powietrzu
  1. open-air przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It would turn out to be our favorite of the resort's three restaurants, all of which enjoy glamorous, open-air settings, unmatched by the quality of the food.

    Podobne kolokacje: