Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"security setting" — Słownik kolokacji angielskich

security setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie związane z bezpieczeństwem
  1. security rzeczownik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Note: Additional warning may be displayed due to security settings on your computer.