TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"health setting" — Słownik kolokacji angielskich

health setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie zdrowotne
  1. health rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a technical tool for the management of mental, neurological and substance use disorders in non-specialist health settings.