"quality setting" — Słownik kolokacji angielskich

quality setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sceneria wysokiej jakości
  1. quality rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You have a choice of five quality settings.