"indoor setting" — Słownik kolokacji angielskich

indoor setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): halowe ustawienie
  1. indoor przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Limited brightness made them useful only in indoor settings as well.