TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"scratch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

scratch czasownik

scratch + rzeczownik
Kolokacji: 28
scratch one's head • scratch one's chin • scratch one's ear • scratch the surface • scratch one's nose • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
2. scratch one's chin = podrap się w brodę scratch one's chin
4. scratch the surface = zrobić coś po łebkach, zbadać coś niedokładnie, prześlizngąć się scratch the surface
  • You could spend days in here and still not scratch the surface.
  • On the road it's hard to scratch the surface of its potential.
  • Thus far he had but scratched the surface of the real.
  • But scratch the surface and you will see a Senate race.
  • But in another sense, health officials were just scratching the surface.
  • And we have only scratched the surface of what goes on in that house.
  • Something told him that they had just scratched the surface of her potential.
  • Let them guess the worst and they wouldn't even scratch the surface.
  • There simply weren't enough willing workers to even scratch the surface of such a project.
  • It is only scratching the surface to the real problem at hand.
5. scratch one's nose = podrap się w nos scratch one's nose
6. scratch one's beard = podrap się w brodę scratch one's beard
czasownik + scratch
Kolokacji: 7
begin scratching • start scratching • left scratching • stop scratching • avoid scratching • ...
scratch + przyimek
Kolokacji: 28
scratch out • scratch at • scratch on • scratched from • scratch in • ...
scratch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 20
barely scratch • absently scratch • scratch away • easily scratched • idly scratch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.