Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"scratch one's beard" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podrap się w brodę
  1. scratch czasownik + beard rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Putting that problem aside, he scratched his beard with one finger.