TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"scratch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

scratch czasownik

scratch + rzeczownik
Kolokacji: 28
scratch one's head • scratch one's chin • scratch one's ear • scratch the surface • scratch one's nose • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
2. scratch one's chin = podrap się w brodę scratch one's chin
4. scratch the surface = zrobić coś po łebkach, zbadać coś niedokładnie, prześlizngąć się scratch the surface
5. scratch one's nose = podrap się w nos scratch one's nose
6. scratch one's beard = podrap się w brodę scratch one's beard
  • Putting that problem aside, he scratched his beard with one finger.
  • "I have many names," the old man said, scratching his white beard.
  • He scratched his thick black beard and thought for a moment.
  • Richard scratched his new beard as he started kicking dirt over the fire.
  • He stood looking down at her, scratching his beard.
  • There is that in this fardel will make him scratch his beard.
  • He scratched his beard in thought about it for a moment.
  • The man scratched his beard and looked even more uncertain.
  • The scholar forced a grin and scratched his short beard.
  • The Pannone scratched his black beard and sat down on a rock.
czasownik + scratch
Kolokacji: 7
begin scratching • start scratching • left scratching • stop scratching • avoid scratching • ...
scratch + przyimek
Kolokacji: 28
scratch out • scratch at • scratch on • scratched from • scratch in • ...
scratch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 20
barely scratch • absently scratch • scratch away • easily scratched • idly scratch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.