TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"scratch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

scratch czasownik

scratch + rzeczownik
Kolokacji: 28
scratch one's head • scratch one's chin • scratch one's ear • scratch the surface • scratch one's nose • ...
czasownik + scratch
Kolokacji: 7
begin scratching • start scratching • left scratching • stop scratching • avoid scratching • ...
scratch + przyimek
Kolokacji: 28
scratch out • scratch at • scratch on • scratched from • scratch in • ...
scratch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 20
barely scratch • absently scratch • scratch away • easily scratched • idly scratch • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) barely, hardly
Kolokacji: 2
1. absently scratch = z roztargnieniem zadrapanie absently scratch
2. scratch vigorously = drap energicznie scratch vigorously
4. scratch furiously = drap z wściekłością scratch furiously
5. scratch frantically = drap jak oszalały scratch frantically
6. deeply scratched = głęboko drapać deeply scratched
8. accidentally scratch = przypadkowo zadrapanie accidentally scratch
9. occasionally scratch = od czasu do czasu zadrapanie occasionally scratch
10. scratch absentmindedly = zadrapanie absentmindedly scratch absentmindedly
(3) away, easily, idly, slowly
Kolokacji: 4
(4) badly, lightly, gently, hard
Kolokacji: 4

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.