TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"scratch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

scratch czasownik

scratch + rzeczownik
Kolokacji: 28
scratch one's head • scratch one's chin • scratch one's ear • scratch the surface • scratch one's nose • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) head, ear, scalp, hand
Kolokacji: 4
(3) surface, way
Kolokacji: 2
(4) eye
Kolokacji: 2
1. scratch out one's eyes = wyskrobać czyjś oczy scratch out one's eyes
2. scratch one's eyes = podrap się w oczy scratch one's eyes
(5) mark, name, record
Kolokacji: 3
(6) flea, noise, sound
Kolokacji: 3
czasownik + scratch
Kolokacji: 7
begin scratching • start scratching • left scratching • stop scratching • avoid scratching • ...
scratch + przyimek
Kolokacji: 28
scratch out • scratch at • scratch on • scratched from • scratch in • ...
scratch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 20
barely scratch • absently scratch • scratch away • easily scratched • idly scratch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.