TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"scratch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

scratch czasownik

scratch + rzeczownik
Kolokacji: 28
scratch one's head • scratch one's chin • scratch one's ear • scratch the surface • scratch one's nose • ...
czasownik + scratch
Kolokacji: 7
begin scratching • start scratching • left scratching • stop scratching • avoid scratching • ...
scratch + przyimek
Kolokacji: 28
scratch out • scratch at • scratch on • scratched from • scratch in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) out, at, on, from, in, ...
Kolokacji: 14
1. scratch over = zadrapanie ponad scratch over
2. scratch across = drap wszerz scratch across
3. scratch to = drapać aby scratch to
4. scratched by = odwołany przez scratched by
5. scratch around = biedzić się, trudzić się scratch around
6. scratch beneath = drap poniżej scratch beneath
8. scratch between = drap pośrodku scratch between
9. scratch upon = drapać na scratch upon
10. scratch along = drap wzdłuż scratch along
11. scratch below = drap poniżej scratch below
12. scratched before = odwołany wcześniej scratched before
13. scratch down = drap w dół scratch down
14. scratch during = drapać podczas scratch during
scratch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 20
barely scratch • absently scratch • scratch away • easily scratched • idly scratch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.