TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"scratch one's nose" — Słownik kolokacji angielskich

scratch one's nose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podrap się w nos
  1. scratch czasownik + nose rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I can't scratch my nose or go to the bathroom without assistance.