Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"break one's nose" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "break one's nose" po angielsku

"break one's nose" — Słownik kolokacji angielskich

break one's nose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbijać czyjś nos
  1. break czasownik + nose rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What kind of human being could break his own son's nose?